Inne akcesoria

Akcesoria i części zamienne Bermad

Zawór iglicowy

jest ogranicznikiem nastawialnym. Zamontowany na różnych obwodach regulacyjnych, kontroluje prędkość otwierania i zamykania.

Zawór iglicowy i zwrotny

jest 1-drogowym,ogranicznikiem nastawialnym. Przepływ w kierunku iglicy jest ograniczony, podczas gdy przepływ w kierunku przeciwnym pozostaje swobodny. Urządzenie zamontowane na różnych obwodach regulacyjnych, kontroluje prędkość otwierania i zamykania. Zamontowane wraz ze standardowym zaworem iglicowym, pozwala na regulację prędkości otwierania i zamykania w obrębie tego samego obwodu regulacyjnego. 


Zawór zwrotny

Te sprężynowe zawory zwrotne zapewniają swobodny przepływ w jednym kierunku, chroniąc jednocześnie przed przepływem wstecznym. Mogą być zamontowane w dowolnym kierunku.


Zespoły wyłączników krańcowych

sygnalizują systemowi regulacyjnemu pozycję otwarcia zaworu regulacyjnego. Wyposażone są w jeden lub dwa elektryczne wyłączniki uruchamiane poprzez zamykanie lub otwieranie zaworu. 

Dostępne są dwie wersje:

 • Pojedynczy zespół wyłacznika krańcowego
  • wyposażony w jeden wyłącznik, sygnalizujący zamknięcie zaworu
 • Podwójny zespół wyłącznika krańcowego
  • wyposażony w dwa wyłączniki, sygnalizujące zamknięcie i pełne otwarcie zaworu

3-drogowy przekaźnik hydrauliczny, 

model 54

Ten 3-drogowy, jednokomorowy przekaźnik hydrauliczny jest hydraulicznie sterowanym pilotem z siłownikiem przeponowym, który w odpowiedzi na ciśnienie zaaplikowane do komory regulacyjnej, nakierowuje przepływ i ciśnienie pomiędzy swoje porty:

 • Gdy ciśnienie jest aplikowane do jego komory regulacyjnej, przekaźnik łączy port „O” z „2”.
 • Gdy ciśnienie jest uwalniane z komory regulacyjnej, przekaźnik łączy port „2” z „1”.

Pilot może albo przekazywać i przyspieszać sygnał (pozycja normalnie otwarta N.O.) albo odwracać i przyspieszać sygnał (pozycja normalnie zamknięta N.Z.)


3-drogowy, dwukomorowy przekaźnik hydrauliczny,

model 58

Ten 3-drogowy, dwukomorowy przekaźnik hydrauliczny jest hydraulicznie sterowanym pilotem z siłownikiem przeponowym, który w odpowiedzi na ciśnienie zaaplikowane do górnej lub dolnej komory regulacyjnej, nakierowuje przepływ i ciśnienie pomiędzy swoje porty:

 • Gdy siły w górnej komorze regulacyjnej są większe, przekaźnik łączy port „C” z „A”.
 • Gdy siły w dolnej komorze regulacyjnej są większe, przekaźnik łączy port „A” z „0”.

Pilot może albo przekazywać i przyspieszać sygnał (pozycja normalnie otwarta, N.O.), albo odwracać i przyspieszać sygnał (pozycja normalnie zamknięta, N.Z.). Jako pilot dwukomorowy jest odpowiedni nawet przy bardzo niskim ciśnieniu liniowym.


3-drogowy, dwukomorowy przekaźnik hydrauliczny 

o dużej pojemności, 

model 58HC

Ten 3-drogowy, dwukomorowy przekaźnik hydrauliczny o dużej pojemności jest hydraulicznie sterowanym pilotem z siłownikiem przeponowym, który w odpowiedzi na ciśnienie zaaplikowane do górnej lub dolnej komory regulacyjnej, nakierowuje przepływ i ciśnienie pomiędzy swoje porty:

 • Gdy siły w górnej komorze regulacyjnej są większe, przekaźnik łączy port „A” z „C”.
 • Gdy siły w dolnej komorze regulacyjnej są większe, przekaźnik łączy port „C” z „0”.

Pilot może albo przekazywać i przyspieszać sygnał (pozycja normalnie otwarta, N.O.), albo odwracać i przyspieszać sygnał (pozycja normalnie zamknięta, N.Z.). Jako pilot dwukomorowy jest odpowiedni nawet przy bardzo niskim ciśnieniu liniowym.


Hydrauliczny zawór przekaźnikowy,

 model 50

Ten 2-drogowy, jednokomorowy hydrauliczny zawór przekaźnikowy jest hydraulicznie sterowanym zaworem regulacyjnym z siłownikiem przeponowym, który otwiera się w pełni lub zamyka w odpowiedzi na ciśnienie zaaplikowane do jego komory regulacyjnej.


Uniwersalny zawór przekaźnikowy

jest 3- lub 2-drogowym, wielofunkcyjnym, pomocniczym zaworem przekaźnikowym, który odpowiada na komendę ciśnienia wody lub powietrza. Posiada wysoką przepustowość i hydraulicznie zrównoważony, z małym tarciem tor ruchu osi. Unikanlna konstrukcja zwiększa niezawodność i pozwala na stosowanie komendy niskiego ciśnienia niezależnie od ciśnienia w systemie. 

Typowe zastosowania:

 • Przyspieszenie sygnału (3/2 N.Z.)
 • Odwrócenie i przyspieszenie sygnału (3/2 N.O.)
 • Kierowanie jednego z dwóch źródeł ciśnienia do wspólnego portu (3/2 mikser)
 • Kierowanie pojedynczego źródła ciśnienia do jednego z dwóch portów (3/2 dystrybutor)
 • Zawór przekaźnikowy (2/2 N.O. lub 2/2 N.Z.)

Manometr

Ten solidny manometr, wypełniony cieczą, służy do pracy w trudnych warunkach, gdzie wibracje lub pulsowanie ciśnienia może powodować nadmierne zużycie wskaźnika na sucho, a także gdzie przeważają warunki sprzyjające korozji lub występują płyny żrące. 

Podziałki:

 • 0-6, 10, 16, 25 i 40 barów
 • 0-90, 140, 230, 350 i 600 psi

Zawór kulowy do manometru

Ten upustowy dwudrogowy zawór kulowy zapewnia szybkie i proste ręczne odcinanie oraz odpowietrzanie manometrów lub innych elementów obwodu regulacyjnego, będącychpod ciśnieniem.


2-drogowy zawór kulowy

Ten zawór kulowy zapewnia szybkie i proste ręczne odcinanie typu on/off oraz ręczne zwalnianie i odcedzanie.

3-drogowy zawór kulowy

Ten zawór kulowy zapewnia szybką i prostą ręczną regulację typu on/off dla regulacji 3-drogowej dwupozycyjnej jak zawór pilotowy.


Przeponowy separator mediów, 

model 35d

Urządzenie to chroni komory pilotów (i manometrów) mierzących ciśnienie przed silnie żrącymi cieczami, płynami o dużej lepkości oraz cieczami z zawiesinami.

Posiada dwie komory rozdzielone membraną. Zmierzone ciśnienie systemu jest wprowadzane do jednej komory i tworzy siłę naciskającą na membranę, która następnie przekazuje ją do drugiej komory. Druga komora oraz komora odczytu pilota są połączone i wypełnione nieagresywnym, trwałym płynem.


Zespół kryzy

Kiedy zespół kryzy jest wykorzystywany jako integralna część obwodu regulacyjnego regulatora przepływu, wtedy zapewnia ciśnienie różnicowe (delta P), aby zasilić pilot regulujący przepływ. Otwieranie i zamykanie pilota powoduje odpowiednie dławienie regulatora przepływu.

Całkowita strata ciśnienia w zaworze jest zmniejszona, dzięki umieszczeniu portów odczytu blisko kryzy i wyczuwania ciśnienia odpływu przed jego powrotem do stanu normalnego.

Wewnętrzna średnica kryzy jest wyliczana i obrabiana zgodnie z wielkością zaworu i wymaganymi ograniczeniami przepływu.


Zespół wskaźnika pozycji zaworu

wizualnie przedstawia pozycję zaworu i efekty nastawy.

 

Ogranicznik przepływu/ mechaniczne zamykanie

pozwala na ograniczenie uderzenia przy otwieraniu zaworu regulacyjnego lub na bezpieczne mechaniczne zamknięcie. 

Typowe zastosowania:

 • Zawory przeciwuderzeniowe, modele 735-M i 735-55-M (dla ograniczania przepływu przy upuszczaniu)
 • Awaryjny zawór regulacyjny, model 790-M (dla nastawy przepływu awaryjnego)

Rurka spiętrzająca Pitota

Kiedy rurka spiętrzająca Pitota jest wykorzystywana jako integralna część obwodu regulacyjnego regulatora przepływu, zapewnia wtedy ciśnienie różnicowe (delta P), zasilające pilot regulujący przepływ. Czujnik przepływu rurki spiętrzającej Pitota jest zalecany dla aplikacji, gdzie mały spadek ciśnienia jest istotny, a wymagany przepływ relatywnie wysoki.

Dzięki małej mocy delta P zawór regulacyjny przepływu z rurką spiętrzającą Pitota (model 770-j) powinien używać pilota wysokiej czułości.


Rurka impulsowa

ze wzmocnionego tworzywa sztucznego

jest wykorzystywana w obwodach regulacyjnych hydraulicznych zaworów regulacyjnych. Jest wykonana z nylonu i dostępna w różnych wielkościach. Rurka ma jednolitą strukturę, włączając w to nylonowe jądro, wzmocnienie włóknowe i nylonową osłonę. Rurki są w 100% testowane ciśnieniowo.