Regulatory poziomu

 

Zawory mogą posiadać funkcje dodatkowe związane z regulacją i opróżnianiem. Szczegóły znajdują się w kartach katalogowych poszczególnych zaworów.


 

Regulator poziomu z pływakiem pionowym dwustanowym,
Bermad model 750-66-B,
wykonanie antykawitacyjne

Zawór jest uruchamiany hydraulicznie w celu całkowitego otwarcia przy ustawionym minimalnym poziomie wody w zbiorniku i zamknięcia przy zadanym poziomie maksymalnym, niezależnie od różnicy ciśnienia na zaworze.

Zastosowania:
 • Napełnianie zbiorników
  • Bardzo niskie ciśnienie zasilania
  • Niski poziom szumu
  • Krytyczne systemy energetyczne
  • Systemy z niską jakością wody
 • Odpływ ze zbiorników
  • Rozdział rozpływów
  • Napełnianie i płukanie systemów kanalizacyjnych.

Regulator poziomu z pływakiem poziomym modulacyjnym,
Bermad model 750-60,
wykonanie antykawitacyjne

Zawór służy do napełniania zbiornika w celu utrzymania stałego poziomu wody, niezależnie od wahań rozbioru.

Zastosowania:
Nadaje się szczególnie do zbiorników:
 • o małej objętości
 • o bardzo dużej powierzchni.

Regulator poziomu z pływakiem pionowym modulacyjnym,
Bermad model 750-67,
wykonanie antykawitacyjne

Zawór służy do napełniania zbiornika w celu utrzymania stałego poziomu wody, niezależnie od wahań rozbioru.

Zastosowania:
 • Nadaje się szczególnie do zbiorników:
  • o małej objętości
  • o bardzo dużej powierzchni
 • Zawór reguluje także przepływ w pompach przy wypływie ze zbiorników.
Zmodyfikowany model 75A-67, zamontowany na wylocie ze zbiornika, utrzymuje minimalny poziom w zbiorniku.


Regulator poziomu z funkcją utrzymywania ciśnienia
z pływakiem pionowym dwupoziomowym,
Bermad model 753-66

Zawór służy do regulowania napełniania zbiornika i utrzymywania minimalnego ciśnienia napływu w trakcie tej czynności, niezależnie od zmieniającego się przypływu czy poziomu wody.

Zastosowania:
 • regulacja poziomu zbiorników
 • priorytetyzacja konsumentów ponad napełnianie zbiornika
 • zabezpieczenie dla zaworów dostarczających wodę do zbiorników.
Typowy montaż: zbiorniki dachowe w wysokich budynkach.

Zawór regulacyjny poziomu z pływakiem pionowym
dwupoziomowym i ochroną przed falą na zamknięciu,
Bermad model 750-66-49-B


Regulator poziomu i przepływu z pływakiem
pionowym dwupoziomowym,
Bermad model 757-66-U

Zawór hydraulicznie otwiera się i zamyka na wcześniej nastawionych poziomach. Podczas napełniania ogranicza przepływ do maksymalnej nastawy, niezależnie od zmieniającego się ciśnienia napływu czy poziomu w zbiorniku.

Zastosowania:
 • regulacja poziomu zbiorników
 • priorytetyzacja konsumentów ponad napełnianie zbiornika
 • zabezpieczenie dla zaworów dostarczających wodę do zbiorników
 • integralna ochrona przed kawitacją w zaworze.


Regulator poziomu z dwupoziomowym pływakiem elektrycznym,
Bermad model 750-65

Zawór służy do regulowania napełniania zbiornika w odpowiedzi na sygnał z wyłącznika pływaka elektrycznego.

Zastosowania:
 • Napełnianie zbiorników:
  • bardzo niskie ciśnienie zasilania
  • niski poziom szumu
  • koszty energii dla systemów krytycznych
 • Odpływ ze zbiorników:
  • rozdział rozpływów
  • napełnianie i płukanie systemów kanalizacyjnych.
Wariant zaworu, model 750-65-B, z siłownikiem dwukomorowym jest zasilany do pełnego otwarcia i zamknięcia nawet przy bardzo niskim ciśnieniu.

Zawór regulacyjny poziomu z dwupoziomowym
pływakiem elektrycznym i ochroną przed falą na zamknięciu,
Bermad model 750-65-49


Regulator poziomu z funkcją utrzymywania ciśnienia
z dwupoziomowym pływakiem elektrycznym,
Bermad model 753-65

Zawór reguluje napełnianie zbiornika w odpowiedzi na sygnał elektryczny. Otwiera się i zamyka na wcześniej nastawionych poziomach. Podczas napełniania utrzymuje minimalne ciśnienie na napływie, niezależnie od zmieniającego się przepływu i poziomu zbiornika.

Zastosowania:
 • regulacja poziomu zbiorników
 • priorytetyzacja konsumentów ponad napełnianie zbiorników
 • wsparcie dla zaworów dostarczających wodę do zbiorników.
Typowy montaż: zbiorniki piwniczne w wysokich budynkach.


Regulator poziomu z pilotem wysokości,
Bermad model 750-80-X

Zawór zamyka się na wcześniej nastawionym wysokim poziomie zbiornika i w pełni otwiera przy spadku wody o około 1 metr. Spadek wyczuwany jest poprzez 3-drogowy pilot wysokości, zamontowany na zaworze głównym.

Zastosowania:
 • w zbiornikach z wysokim poziomem wody oraz przy wieżach ciśnień
 • w systemach z wodą niskiej jakości
 • utrzymywanie poziomu na wylocie ze zbiornika
 • stałe odświeżanie wody
 • koszty energii systemów krytycznych.

Regulator poziomu z 2-poziomowym pilotem wysokości

Zawór regulacyjny poziomu, model 750-86, jest hydraulicznym, przeponowym zaworem, który zamyka się na wcześniej nastawionym wysokim poziomie zbiornika i w pełni otwiera na nastawionym niskim poziomie, wyczuwanym poprzez 2-drogowy pilot wysokości, zamontowany na zaworze głównym.

Zastosowania:

 • Zbiorniki wyniesione oraz wieże ciśnień
 • Systemy o krytycznym koszcie energii
 • Systemy z wodą niskiej jakości
 • Stałe odświeżanie wody
 • Utrzymywanie poziomu na wylocie ze zbiornika

Regulator poziomu z modulacyjnym
pilotem wysokości,
model 750-82

Regulator poziomu z dwustopniową
regulacją wysokości,
model 750-86