Piloty

Rodzaje pilotów Bermad


 • Piloty redukujące ciśnienie
 • Piloty utrzymujące ciśnienie 
 • Piloty upustowe 
 • Piloty pozycjonujące 
 • Piloty pływakowe 
 • Piloty elektromagnetyczne typu Burkert

Pilot redukujący ciśnienie,

zawór ze zdalnym regulowanym punktem nastawy, 

model #2-4T

Pilot ten łączy wszystkie zasadnicze funkcje 2-drogowego obwodu regulacyjnego w jednym urządzeniu. Jest zaworem bezpośredniego działania, napędzanym membraną reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny. Nastawa pilota może być zmieniana zdalnie poprzez dedykowany system do regulacji. Intergralny zawór iglicowy działa jak ogranicznik napływu oraz reguluje prędkość zamykania.


Pilot redukujący ciśnienie,

zawór ze zdalnie regulowanym punktem nastawy,

model #2PB-4T

Pilot ten łączy wszystkie zasadnicze funkcje 2-drogowego obwodu regulacyjnego w jednym urządzeniu. Jest zaworem bezpośredniego działania, napędzanym membraną reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny. Nastawa pilota może być zmieniana zdalnie poprzez dedykowany system do regulacji.


Zawór pilotowy o wysokiej czułości 

redukujący ciśnienie, 

model #82

Pilot ten łączy wszystkie zasadnicze funkcje 2-drogowego obwodu regulacyjnego w jednym urządzeniu.

Jest zaworem o wysokiej czułości i bezpośredniem działaniu, napędzanym membraną reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny.

Zastosowany w obwodzie redukującym ciśnienie, pilot reguluje zamknięty, gdy ciśnienie odpływu wzrasta powyżej nastawy. Integralny zawór iglicowy działa jak ogranicznik napływu oraz reguluje prędkość zamykania.


Zawór pilotowy redukujący ciśnienie

 z integralnym zaworem iglicowym,

model #2

Pilot ten łączy wszystkie główne funkcje 2-drogowego obwodu regulacyjnego w jednym urządzeniu. Jest zaworem bezpośredniego działania, napędzanym membraną reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawionym naprężeniem sprężyny. Zastosowany w obwodzie redukującym ciśnienie, pilot reguluje zamknięty, gdy ciśnienie odpływu wzrasta powyżej punktu nastawy.

Integralny zawór iglicowy działa jak ogranicznik napływu oraz reguluje prędkość zamykania.


Zawór pilotowy redukujący ciśnienie, 

model #2PB

Pilot ten jest zaworem bezpośredniego działania, napędzanym membraną reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny. W pełni zrównoważone wykończenie zapewnia wysoką dokładność i stabliność.

Zastosowany w obwodzie redukującym ciśnienie, pilot reguluje zamknięty, gdy ciśnienie odpływu wzrasta powyżej punktu nastawy.


Zawór pilotowy o dużej pojemności redukujący ciśnienie,

model #2HC

Pilot ten jest zaworem bezpośredniego działania, napędzanym membraną reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny. W pełni zrównoważone wykończenie zapewnia wysoką dokładność i stabliność.

Zastosowany w obwodzie redukującym ciśnienie, pilot reguluje zamknięty, gdy ciśnienie odpływu wzrasta powyżej punktu nastawy.


Zawór pilotowy o wysokiej czułości 

utrzymujący ciśnienie, 

model #83

Pilot ten łączy wszystkie zasadnicze funkcje 2-drogowego obwodu regulacyjnego w jednym urządzeniu.

Jest zaworem o wysokiej czułości i bezpośrednim działaniu, napędzanym membraną, reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny.

Pilot reguluje otwarty, gdy ciśnienie napływu wzrasta powyżej punktu nastawy. Intergralny zawór iglicowy działa jak ogranicznik napływu oraz reguluje prędkość zamykania.


Zawór pilotowy utrzymujący ciśnienie

z integralnym zaworem iglicowym,

model #3

Pilot ten łączy w sobie wszystkie główne funkcje 2-drogowego obwodu regulacyjnego. Jest zaworem bezpośredniego działania, napędzanym membraną, reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny. Zastosowany w obwodzie upuszczającym/ utrzymującym ciśnienie, pilot reguluje otwarty, gdy ciśnienie napływu wzrasta powyżej punktu nastawy.

Integralny zawór iglicowy działa jak ogranicznik napływu oraz reguluje prędkość zamykania.


Zawór pilotowy o dużej pojemności 

utrzymujący ciśnienie, 

model #3HC

Pilot ten jest zaworem bezpośredniego działania, napędzanym membraną reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny. W pełni zrównoważone wykończenie zapewnia wysoką dokładność i stabliność.

Zastosowany w obwodzie redukującym ciśnienie, pilot reguluje zamknięty, gdy ciśnienie odpływu wzrasta powyżej punktu nastawy.


Zawór pilotowy utrzymujący ciśnienie,

 model #3PB

Pilot ten jest zaworem bezpośredniego działania, napędzanym membraną reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny.

Zastosowany w obwodzie upuszczającym/utrzymującym ciśnienie, pilot łagodzi otwieranie, gdy ciśnienie napływu wzrasta powyżej punktu nastawy.


Szybki pilotowy zawór upustowy, 

pilot PC3Q

Pilot ten łączy wszystkie zasadnicze funkcje 2-drogowego obwodu regulacyjnego w jednym urządzeniu.

Jest zaworem bezpośredniego działania, napędzanym membraną reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny.

Pilot otwiera się, gdy ciśnienie napływu wzrośnie ponad punkt nastawy.

Integralny ogranicznik działa jak ogranicznik napływu, łagodząc zamykanie zaworu i upraszczając obwód regulacyjny.


Zawór pilotowy pozycjonujący wysokość, 

model #8

Ten 3-drogowy pilot pozycyjny o wysokiej czułości i bezpośrednim działaniu, napędzany jest membraną, reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny. 

Pilot kieruje rozbiór i ciśnienie pomiędzy swoimi portami:

 • kiedy wyczuwane ciśnienie jest powyżej punktu nastawy, pilot łączy port “C” z “0”
 • kiedy wyczuwane ciśnienie jest równe z punktem nastawy, pilot blokuje połączenia pomiędzy wszystkimi portami
 • kiedy wyczuwane ciśnienie jest poniżej punktu nastawy, pilot łączy port “C” z “A” i “Z”. 

Integralny zawór iglicowy ogranicza przepływ przez port “Z”.


Zawór pilotowy pozycjonujący,

 model #X

Ten wielozadaniowy, 3-drogowy pilot pozycjonujący bezpośredniego działania jest napędzany membraną reagującą na ciśnienie i dążącą do równowagi z nastawą naprężenia sprężyny. 

Pilot kieruje rozbiór i ciśnienie pomiędzy swoimi portami:

 • kiedy wyczuwane ciśnienie jest powyżej punktu nastawy, pilot łączy port “C” z “0”
 • kiedy wyczuwane ciśnienie jest równe z punktem nastawy, pilot blokuje połączenia pomiędzy wszystkimi portami
 • kiedy wyczuwane ciśnienie jest poniżej punktu nastawy, pilot łączy port “C” z “A” i “Z”.

Integralny zawór iglicowy ogranicza przepływ przez port “Z”.


Pilot pływakowy 4-drogowy 

dwupoziomowy pionowy, 

model #66

Ten 4-drogowy, regulowany, pilot dwupoziomowy ostatniego położenia jest przełączany za pomocą pływaka, przesuwającego się wzdłuż zestawu trzepienia - pociągając go w dół lub w górę i przełączając w ten sposób pozycję pilota.

Gdy pływak znajduje się pomiędzy regulowanymi, skrajnymi ogranicznikami poziomu, zawór główny pozostaje w ostatnim położeniu.


2-drogowy pływak pionowy modulacyjny,

model #67

Ten 2-drogowy pływak pionowy modulacyjny jest napędzany za pomocą pływaka zablokowanego w miejscu i przesuwającego zespół trzpienia w dół lub wypychającego go w górę. Pływak może być wykorzystany do regulacji napełniania lub opróżniania zbiornika.


2-drogowy zawór elektromagnetyczny, 

wspomagany, napędzany membraną,

seria 281 Burkert, modele 5281A i 0281B

Jest to pilot napędzany membraną, wspomagany, kierowany 2-drogowym zaworem elektromagnetycznym.

Dostępny jest w dwóch wersjach:

 • Normalnie zamknięty (model: 5281A)
 • Normalnie otwarty (model: 0281B).


Zawór elektromagnetyczny 2/2, wysokociśnieniowy,

wspomagany, napędzany tłokiem,

seria 404 Burkert, modele 0404B, 5404A

Jest to pilot 2-drogowy napędzany tłokiem, wspomagany, kierowany 2-drogowym zaworem elektromagnetycznym. 

Dostępny jest w dwóch wersjach:

 • Normalnie zamknięty (model: 5404A)
 • Normalnie otwarty (model: 0404B).

Zawór elektromagnetyczny 3/2,

bezpośredniego działania z membraną izolującą,

seria 330 Burkert

Ten zawór elektromagnetyczny jest urządzeniem bezpośredniego działania, 3/2 (może być także używany jako 2/2), napędzany twornikiem obrotowym. W swej budowie posiada membranę, która hermetycznie izoluje siłownik elektromagnetyczny od cieczy, dzięki czemu jest on mniej wrażliwy na płyny żrące lub zanieczyszczone niż zawór elektromagnetyczny napędzany tłokiem. Ten zawór elektromagnetyczny zapewnia najlepsze działanie przy zachowaniu niezawodności i długiej żywotności nawet w zastosowaniach z wodą słoną. Hermetyzacja epoksydowa skutecznie rozprasza ciepło, nadając się do ciągłych warunków pracy.


Zawór elektromagnetyczny 3/2,

bezpośredniego działania, napędzany bezwładnikiem,

seria 311 Burkert

Ten zawór elektromagnetyczny jest urządzeniem bezpośredniego działania, 3/2 (może być także używany jako 2/2), napędzany bezwładnikiem. Ma budowę kompaktową i jest odpowiedni dla regulacji hydraulicznych zaworów regulacyjnych Bermad przy użyciu wody lub powietrza. Ten zawór elektromagnetyczny nie wymaga minimalnego ciśnienia pracy, nie wpływa też na niego pozycja montażu. Jego konstrukcja zapewnia również niezawodność i długą żywotność. Hermetyzacja epoksydowa skutecznie rozprasza ciepło, nadając się do ciągłych warunków pracy.