Zawory pompowe

Zawór ochronny sterujący pompą,
Bermad model 740,
a
ktywny zawór zwrotny

Zawór izoluje system od zjawisk związanych z włączaniem i wyłączaniem pomp:

 • pojedynczych stałoobrotowych
 • zestawów pomp stałoobrotowych (dodawanie i przełączanie)
 • zestawów pomp zmiennoobrotowych (dodawanie),
zapobiegając uderzeniom hydraulicznym. Zawór w pełni otwiera się lub zamyka w odpowiedzi na sygnały elektryczne.

Model 740 zainstalowany za każdą pompą:
 • zapobiega powstawaniu uderzenia hydraulicznego
 • zapewnia bezuderzeniowe włączanie i wyłączanie kolejnych pomp
 • umożliwia bezuderzeniowe przełączanie pomiędzy pompami wiodącymi
 • opóźnia reakcję zmiennoobrotowej pompy wiodącej przy włączaniu na stałe obroty przy włączaniu i wyłączaniu kolejnej pompy.

Zawór ochronny sterujący pompą,
Bermad model 740Q,
s
zybki aktywny zawór zwrotny

Zawór izoluje system od zjawisk związanych z włączaniem i wyłączaniem pomp:

 • pojedynczych stałoobrotowych
 • zestawów pomp stałoobrotowych (dodawanie i przełączanie)
 • zestawów pomp zmiennoobrotowych (dodawanie),
zapobiegając uderzeniom hydraulicznym w rurociągu. 


Model 740Q zainstalowany za każdą pompą:

 • zapobiega powstawaniu uderzenia hydraulicznego (a nie minimalizuje jego skutki)
 • zapewnia bezuderzeniowe włączanie i wyłączanie kolejnych pomp
 • umożliwia bezuderzeniowe przełączanie pomiędzy pompami wiodącymi
 • opóźnia reakcję zmiennoobrotowej pompy wiodącej przy włączaniu na stałe obroty przy włączaniu i wyłączaniu kolejnej pompy.


Wysokociśnieniowy zawór ochronny sterujący pompą,
Bermad model 840,
a
ktywny zawór zwrotny

Zawór ten jest hydraulicznie sterowanym, tłokowym, aktywnym zaworem zwrotnym, który w pełni otwiera się lub zamyka w odpowiedzi na sygnały elektryczne.

Zastosowania:
Izoluje system od zjawisk związanych z włączaniem i wyłączaniem pomp:
 • pojedynczych stałoobrotowych
 • zestawów pomp stałoobrotowych (dodawanie i przełączanie)
 • zestawów pomp zmiennoobrotowych (dodawanie).


Pompowy zawór zawór przeciwuderzeniowy z funkcją utrzymywania ciśnienia,
Bermad model 743,
a
ktywny zawór zwrotny

Zawór izoluje pompę od systemu podczas jej włączania i wyłączania, zapobiegając uderzeniom hydraulicznym w rurociągu. Otwiera się i zamyka w odpowiedzi na sygnały elektryczne. Kiedy zawór jest otwarty, utrzymuje minimalne ciśnienie odpływu, niezależnie od zmieniającego się przepływu.

Zastosowania:
 • Izoluje system od zjawisk związanych z włączaniem i wyłączaniem pomp:
  • pojedynczych stałoobrotowych
  • zestawów pomp stałoobrotowych (dodawanie i przełączanie)
  • zestawów pomp zmiennoobrotowych (dodawanie)
 • Ochrona przed przeciążeniem pomp i kawitacją
 • Regulowane napełnianie rurociągu.


Pompowy zawór przeciwuderzeniowy i redukujący ciśnienie,
szybki aktywny zawór zwrotny,
Bermad model 742


Pompowy zawór cyrkulacyjny z funkcją utrzymywania ciśnienia,
Bermad model 748,
w
zmacniacz pompowego zaworu zwrotnego

Zawór w pełni otwiera się lub zamyka w odpowiedzi na sygnały elektryczne (podczas procesu zał./wył. pompy) oraz utrzymuje ciśnienie przepływu. Dzięki stopniowej cyrkulacji przepływu w pompie, pozwala standardowemu zaworowi zwrotnemu na powolną reakcję w procesie zał./wył. pompy, chroniąc przed uderzeniem w rurociągu.

Zastosowania:
 • Izoluje system od zjawisk związanych z włączaniem i wyłączaniem pomp:
  • pojedynczych stałoobrotowych
  • zestawów pomp stałoobrotowych (dodawanie i przełączanie)
  • zestawów pomp zmiennoobrotowych (dodawanie)
 • Odpowiedni dla istniejących systemów
 • Regulowane napełnianie rurociągu.


Zawór cyrkulacyjny dla pomp głębinowych sterowany elektrycznie,
Bermad model 745


Regulator pompowo-zaworowy, model BR740-E

Regulator przeznaczony jest do zmniejszenia fal uderzeniowych przemieszczających się w rurociągu. Osiągane jest to poprzez kontrolę aktywnej nastawy pompy i zaworu. Różne tryby pracy wybierane są za pomocą mikroprzełączników umieszczonych na tylnym panelu urządzenia.

Zastosowanie mikroprocesorowego regulatora stanowi przełom technologiczny w porównaniu do tradycyjnych systemów, opartych o przekaźniki, wyłączniki czasowe, lampki kontrolne, itp.

Główne zalety urządzenia:
 • niezawodność i prostota obsługi
 • minimalny czas przestoju
 • znaczne ograniczenie konserwacji
 • programowalne tryby pracy (nastawy mikroprzełącznika)
 • małe wymiary (96 x 96 mm)
 • uproszczony sposób usuwania usterek.