Zawory sterowane elektromagnetycznie

Zawór sterowany elektromagnetycznie,
Bermad model 710

Model ten otwiera się w pełni lub zamyka w odpowiedzi na sygnały elektryczne.

Dla zastosowań o bardzo niskim ciśnieniu należy odnieść się do modelu 710-B z otwieraniem i zamykaniem z pełną siłą.

Zastosowania:
 • optymalizacja zarządzania siecią
 • wydzielanie stref ciśnienia
 • zamykanie przy nagłym wycieku
 • zabezpieczenie przed przelaniem zbiornika
 • przełączanie pomiędzy pracującymi zaworami
 • automatyczne odświeżanie zbiorników.


Zawór sterowany elektromagnetycznie ze wzmocnionym otwieraniem,
Bermad model 710-B

Model 710-B jest dwukomorowym, hydraulicznie sterowanym zaworem z siłownikiem przeponowym, który albo otwiera się w pełni – niezależnie od ciśnienia różnicowego w zaworze - albo zamyka w odpowiedzi na sygnały elektryczne.

Zastosowania:

 • regulacja systemu i zerowym ciśnieniu
 • optymalizacja zarządzania siecią
 • zamykanie przy nagłym wycieku i niskim ciśnieniu
 • wybór ścieżki dystrybucji ze zbiornika
 • odcedzanie filtra przed oczyszczaniem powietrza
 • regulacja wylotu filtra grawitacyjnego
 • systemy ściekowe "napełnianie i płukanie".


Zawór sterowany elektromagnetycznie z funkcją zaworu zwrotnego, 
Bermad model 710-20

Zawór otwiera się w pełni lub zamyka w odpowiedzi na sygnały elektryczne. Funkcja zaworu zwrotnego chroni przed falą wsteczną w zaworze.

Zastosowania:

 • optymalizacja zarządzania siecią
 • wydzielanie stref ciśnienia
 • wsparcie ciśnienia strefowego (szczególnie w wysokich budynkach)
 • ochrona przed falą wsteczną w strefach
 • automatyczne odświeżanie zbiorników
 • zamykanie przy nagłym wycieku
 • przełączanie pomiędzy pracującymi zaworami.


Zawór sterowany elektromagnetycznie,
Bermad model 410

Zawór ten jest hydraulicznie sterowanym zaworem regulacyjnym z siłownikiem membranowym, który otwiera się w pełni lub zamyka w odpowiedzi na sygnał elektryczny.

Dla zastosowań z bardzo niskim ciśnieniem należy skorzystać z zaworu modelu 710-B (z pełnym wymuszonym otwieraniem i zamykaniem).

Zastosowania:

 • optymalizacja zarządzania siecią
 • odcinanie strefy ciśnieniowej
 • zamykanie przy nadmiernym przepływie spowodowanym uszkodzeniem rurociągu
 • dodatkowe zabezpieczenie wypływu ze zbiornika
 • przełączanie pomiędzy pracującymi zaworami
 • automatyczna wymiana wody w zbiorniku.