Systemy filtracji

W systemach baterii filtrów każdy filtr wymaga m.in.:

  • cyklicznego płukania przepływem wstecznym.
  • ograniczenia maksymalnego przepływu.

Dwa zawory, Bermad model 710

[V1] i [V3] zainstalowane na dopływie do filtra umożliwiają zmianę kierunku przepływu. Zawór wody nieuzdatnionej [V1] jest normalnie otwarty, a zawór płukania wstecznego [V3] normalnie zamknięty. Po podaniu sygnału elektrycznego zawór [V1] się zamyka, a zawór [V3] się otwiera.

Zbyt duży przepływ przez filtr może spowodować:

  • nierównomierne ładowanie i blokowanie
  • zmniejszenie skuteczności działania
  • uszkodzenie strukturalne.

Zawór regulacji przepływu, Bermad model 770-55-U
[V2] ogranicza maksymalny przepływ przez każdy z filtrów. Zawór elektromagnetyczny na nim zamontowany umożliwia zamknięcie zaworu głównego i zamknięcie przepływu, a tym samym odłączenie filtra z  procesu filtracji w celu umożliwienia płukania wstecznego.