Zawory do kopalni

Zawory do kopalni

Zawory serii Bermad 700 są hydraulicznymi zaworami, sterowanymi pilotem, skośnymi, grzybowymi, z zespołem siedziska i dwukomorowym siłownikiem, który może być zdemontowany z korpusu jako oddzielna, integralna jednostka.

Hydrodynamiczny korpus zaworu został zaprojektowany w sposób zapewniający niezakłóconą drogę przepływu oraz tak, aby dawać doskonałą i wysoce efektywną wydajność regulacji w zastosowaniach o dużym ciśnieniu różnicowym.

Seria 700 przeznaczona jest do trudnych warunków pracy, powodując minimalną kawitację i hałas. Zawory wykonane są z najwyższej jakości materiałów, odpowiednich do różnych zastosowań górniczych.


Zawór redukujący ciśnienie

Bermad, model MN-720

Model MN-720 Bermad to hydraulicznie sterowany zawór regulacyjny redukujący ciśnienie, który redukuje wyższe ciśnienie napływu do niższego ciśnienia stałego na odpływie, niezależnie od wahań rozbioru lub zmieniającego się ciśnienia na napływie.

Działanie:

 • Model MN-720 jest wyposażony jest w regulowanego pilota obniżającego ciśnienie, który wyczuwa ciśnienie na odpływie.
 • Jeżeli ciśnienie to wzrośnie powyżej nastawy pilota, ten zamknie się, powodując zwiększenie ciśnienia w komorze regulacji; w ten sposób powoduje też zamknięcie głównego zaworu i zmniejsza ciśnienie odpływu do nastawy pilota.
 • Jeśli ciśnienie na odpływie spadnie poniżej nastawy pilota, pilot zwalnia nagromadzone ciśnienie, a główny zawór reguluje otwarty.
 • Prędkość otwierania i/lub zamykania można ustawić hydraulicznie za pomocą zaworu iglicowego otwierającego i/lub zamykającego (opcjonalnie).

 • Zawór elektromagnetyczny

  Bermad, model MN-710

  Model MN-710 Bermad to hydraulicznie sterowany zawór, który otwiera się w pełnie lub zamyka w odpowiedzi na sygnał elektryczny.


  Działanie:

  • Zawór główny jest wyposażony w 3-drogowy zawór elektromagnetyczny lub silnikowy zawór kulowy - MVB.
  • Aby zamknąć główny zawór, zawór elektromagnetyczny - lub MVB – przemieszcza ciśnienie na napływie do górnej komory regulacyjnej, wykorzystując różnicę ciśnień zaworu do zasilenia siłownika membranowego.
 • Aby całkowicie otworzyć zawór główny, zawór elektromagnetyczny - lub MVB - upuszcza ciśnienie z komory regulacyjnej.
 • Prędkość otwierania można nastawić hydraulicznie za pomocą zaworu iglicowego (opcjonalnie).
 • Prędkość zamykania można nastawić hydraulicznie za pomocą zaworu iglicowego (opcjonalnie).

 • Zawór sterowany elektronicznie

  Bermad, model MN-718-03

  Model MN-718-03 Bermad to hydraulicznie sterowany zawór, który reaguje na sygnały z elektronicznego sterownika BERMAD BE (opcjonalnie), zmieniając jego pozycję otwarcia zgodnie z nastawionymi wartościami zaprogramowanymi w sterowniku.

  Zawór ten łączy w sobie zalety doskonałego, regulowanego ciśnieniowo, hydraulicznego zaworu regulacyjnego z zaletami elektronicznego sterowania.

  Działanie:

  • Zawór główny jest wyposażony w dwa 3-drogowe piloty elektromagnetyczne.
  • Interakcja między dwoma zaworami elektromagnetycznymi określa wymaganą pozycję otwarcia sygnalizowaną przez dedykowany sterownik elektroniczny (opcjonalny BERMAD BE).
  • Dla bardziej zamkniętej pozycji, zamykający zawór elektromagnetyczny musi przenieść ciśnienie do górnej komorę regulacji i wykorzystując różnicę ciśnień, zasilić siłownik membranowy do zamknięcia głównego zaworu.
  • Dla bardziej zamkniętej pozycji, zamykający zawór elektromagnetyczny musi upuścić ciśnienie z górnej komory regulacji, aby otworzyć zawór główny.

  Zawór utrzymujący ciśnienie

  Bermad, model MN-730, zawór liniowy

  Model MN-718-03 Bermad to hydraulicznie sterowany zawór regulacyjny utrzymujący ciśnienie, który utrzymuje minimalne, nastawione ciśnienie (wsteczne), niezależnie od zmieniającego się przepływu lub zmieniającego się ciśnienia na odpływie.

  Działanie:

  • Model MN-730 jest wyposażony w regulowany pilot utrzymujący ciśnienie, który wykrywa ciśnienie na napływie i powinien być ustawiony na minimalne dopuszczalne ciśnienie w układzie. 
  • Jeśli ciśnienie spadnie poniżej nastawy pilota, pilot zamknie się, powodując nagromadzenie ciśnienia w komorze regulacyjnej; w ten sposób powoduje zamknięcie zaworu głównego, utrzymując ciśnienie napływu (wsteczne) wg nastawy pilota.
  • Jeżeli ciśnienie po stronie napływu spadnie poniżej nastawy pilota, pilot zamyka się, powodując ścisłe zamknięcie zaworu głównego.
  • Jeżeli ciśnienie napływu wzrośnie powyżej nastawy pilota, pilot uwolni nagromadzone ciśnienie, a zawór główny będzie regulował otwarty.

  Zawór przeciwuderzeniowy

  Bermad, model MN-735

  Model MN-735 Bermad to hydraulicznie sterowany, membranowy, przeciwuderzeniowy zawór typu off-line, który natychmiast otwiera się w odpowiedzi na spadek ciśnienia związany z nagłym zatrzymaniem pompy. Wstępnie otwarty zawór rozprasza powracającą falę wysokociśnieniową, eliminując uderzenie. Zawór zamyka się płynnie i szczelnie tak szybko, jak pozwala na to funkcja upustowa, zapobiegając uderzeniu przy zamykaniu. Zawór upuszcza także nadmierne ciśnienie w systemie.

  Działanie:

  • Pilot niskiego ciśnienia # 2R wyczuwa początkowy spadek ciśnienia przy dolnym uderzeniu i otwiera się. Natychmiastowa reakcja pozwala pozostałemu ciśnieniu w rurociągu szybko otworzyć zawór główny. Otwarty 735-M uwalnia zwrotną kolumnę wody, minimalizując wzrost ciśnienia w rurociągu.
  • Jeżeli stopień upuszczania jest niewystarczający, a ciśnienie przekracza nastawę pilota wysokiego ciśnienia#3, ten natychmiast się otwiera; w ten sposób dalej otwiera zawór główny.
  • Gdy ciśnienie w systemie stabilizuje się ponownie przy ciśnieniu statycznym, oba piloty zamykają się i zawór główny zaczyna się zamykać.
  • Ogranicznik przepływu ogranicza upuszczanie przepływu, zapobiegając rozdzielaniu się kolumny i utrzymując ciśnienie zamknięcia.

  Wzmocniony zawór pompowy

  Bermad, model MN-740, szybki aktywny zawór zwrotny

  Model MN-740 Bermad to hydraulicznie sterowany, aktywny, pompowy zawór zwrotny, który otwiera się całkowicie lub zamyka w odpowiedzi na sygnały elektryczne. Zawór odcina pompę od systemu podczas uruchamiania i wyłączania pompy, zapobiegając w ten sposób uderzeniom na rurociągu.


  Działanie:

  Procedura uruchamiania pompy

  • Po uruchomieniu pompy ciśnienie przed zaworem wzrasta powyżej statycznego ciśnienia w układzie, umożliwiając stopniowe otwarcie zaworu.

  Procedura zatrzymywania pompy

  • Podczas gdy pompa nadal pracuje i wydawane jest polecenie wyłączenia, najpierw elektromagnes - lub silnikowy zawór kulowy MVB - przykłada ciśnienie pompowane do górnej komory sterującej. Następnie główny zawór zaczyna zamykać izolację bieżącej pompy od systemu.
  • Gdy zawór jest prawie zamknięty, włącza się wyłącznik krańcowy i wyłącza pompę. 

  Awaria zasilania

  • W przypadku awarii zasilania elektrycznego podczas pompowania zawór działa natychmiast jako zawór zwrotny, zamykający się przed przepływem może zmienić kierunek.

  Zawór regulacyjny poziomu

  Bermad, model MN-750-65, z dwupoziomowym pływakiem elektrycznym

  Model MN-750-65 Bermad to hydraulicznie sterowany, membranowy, zawór regulacyjny, który reguluje napełnianie i poziom zbiornika. Napełnianie zbiornika następuje w odpowiedzi na sygnał elektrycznego przełącznika pływakowego, otwiera się na nastawionym niskim poziomie i wyłącza na nastawionym wysokim poziomie.

  Działanie:

  • Dwupoziomowy przełącznik pływakowy zamyka się na nastawionym niskim poziomie i otwiera się na nastawionym wysokim poziomie, aktywując zawór elektromagnetyczny/ zmotoryzowany zawór kulowy (MBV).
  • W przypadku spadku poziomu wody zawór elektromagnetycz-ny/ MBV odpowietrza górną komorę regulacji, otwierając zawór Główny.
  • Gdy poziom wzrasta, zawór elektromagnetyczny/ MBV przemieszcza ciśnienie na napływie do górnej komory regulacji, aby zamknąć zawór główny.

  Zawór regulacyjny poziomu

  Bermad, model MN-750-66-B, z dwupoziomowym pływakiem poziomym

  Model MN-750-66-B Bermad to hydraulicznie sterowany, membranowy zawór regulacyjny, który reguluje napełnianie i poziom zbiornika. Napełnianie zbiornika następuje w odpowiedzi na sygnał dwupoziomowego nie-modulacyjnego pływaka poziomego, który otwiera się na nastawionym niskim poziomie i szczelnie zamyka na nastawionym wysokim poziomie.

  Działanie:

  • Pływak #66 przesuwa się wzdłuż trzepienia. Kiedy pływak osiąga poziom regulowanego ogranicznika wysokiego lub niskiego poziomu albo podnosi/ obniża zespół trzepienia, przełącza pozycję pilota pływakowego. Gdy pływak znajduje się pomiędzy regulowanymi ogranicznikami, zawór główny pozostaje w ostatniej pozycji.
  • Na wysokim poziomie pilot pływakowy przemieszcza ciśnienie do górnej komory regulacji i upuszcza ciśnienie z dolnej komory regulacji; w ten sposób wyłączając zawór główny.
  • Na niskim poziomie pilot pływakowy wywiera ciśnienie na dolną komorę sterującą i odpowietrza górną komorę sterowania; w ten sposób otwierając główny zawór.

  Zawór regulacyjny poziomu

  Bermad, model MN-750-67, z modulacyjnym pływakiem pionowym

  Model MN-750-67 Bermad to hydraulicznie sterowany, membranowy zawór regulacyjny, który reguluje napełnianie i poziom zbiornika. Napełnianie zbiornika następuje w odpowiedzi na sygnał hydraulicznie sterowanego modulacyjnego pływaka pionowego, który stały poziom wody, niezależnie od zmieniającego się zapotrzebowania.

  Działanie:

  • Zawór iglicowy w sposób ciągły umożliwia przepływ z wlotu zaworu do górnej komory regulacyjnej.
  • Pływak jest zablokowany na pożądanym poziomie na trzpieniu montażowym pomiędzy dwoma regulowanymi stoperami.
  • Jeżeli poziom wzrośnie w kierunku nastawy, pilot pływakowy zdławi się, a ciśnienie w górnej komorze regulacyjnej się zakumuluje, powodując zamknięcie zaworu głównego i zmniejszając szybkość napełniania i ostatecznie zamknie się szczelne.
  • Jeśli poziom spadnie, pilot pływakowy upuści ciśnienie z górnej komory regulacyjnej, powodując łagodne otwarcie zaworu głównego.
  • Zawór iglicowy steruje prędkością zamykania.

  Zawór regulacyjny poziomu

  Bermad, model MN-750-80, z pilotem wysokościowym

  Model MN-750-80 Bermad to hydraulicznie sterowany, membranowy zawór regulacyjny, który reguluje napełnianie i poziom zbiornika w odpowiedzi na sterowany hydraulicznie 3-drogowy pilot wysokościowy, który zamyka zawór na nastawionym wysokim poziomie zasobnika i całkowicie otwiera zawór, gdy poziom spada o około trzy stopy (jeden metr).

  Działanie:

  • Zawór główny został wyposażony w regulowany trójdrogowy pilot wysokości. Pilot wyczuwa ciśnienie statyczne poziomu zbiornika. 
  • Jeżeli ciśnienie statyczne podniesie się do poziomu nastawy pilota, pilot przemieszcza ciśnienie na napływie do górnej komory regulacyjnej, wyłączając zawór główny. 
  • Jeżeli ciśnienie statyczne spadnie poniżej nastawy pilota o około 5 stóp (1,5 m), pilot odpowietrzy górną komorę regulacyjną, powodując całkowite otwarcie zaworu głównego.

  Zawór regulacyjny przepływu

  Bermad, model MN-770-U

  Model MN-770-U Bermad to hydraulicznie sterowany zawór regulacyjny przepływu, który utrzymuje nastawiony przepływ maksymalny niezależnie od zmieniającego się zapotrzebowania czy ciśnienia w systemie.

  Działanie:

  • Model MN-770 jest wyposażony w regulowany pilot przepływu i zespół kryzy.
  • Pilot wyczuwa różnicę ciśnień na płycie kryzy.
  • Jeżeli różnica ciśnień wzrośnie powyżej nastawy pilota, pilot zdławi się, umożliwiając gromadzenie się ciśnienia w komorze, powodując zamknięcie zaworu głównego; w ten sposób ograniczając przepływ do nastawy pilota.
  • Jeżeli różnica ciśnień kryzy spadnie poniżej nastawy pilota, pilot uwolni nagromadzone ciśnienie i główny zawór otworzy się, modulując.
  • Prędkość otwierania i/lub zamykania można ustawić hydraulicznie za pomocą zaworu iglicowego otwierającego i/lub zamykającego (opcjonalnie).

  Awaryjny zawór regulacyjny

  Bermad, model 790-M, nadmierny przepływ

  Model MN-790-M Bermad to hydraulicznie sterowany zawór regulacyjny przepływu, który po wykryciu przepływu przekraczającego nastawę, zamyka się szczelnie, aż do ręcznego zresetowania. Dopóki przepływ jest mniejszy niż nastawa, zawór pozostaje całkowicie otwarty, minimalizując stratę ciśnienia.

  Działanie:

  • Model MN-790-M jest wyposażony w regulowany pilot o wysokiej czułości, utrzymujący ciśnienie różnicowe. Pilot wykrywa ciśnienie różnicowe zaworu.
  • Jeżeli różnica ciśnienia wzrośnie powyżej nastawy pilota, ten otwiera się, wprowadzając ciśnienie napływu do górnej komory, powodując, że główny zawór rozpoczyna nieodwracalny proces "zamknij i zablokuj".
  • Po zamknięciu zaworu można go otworzyć tylko ręcznie za pomocą ręcznego zaworu resetującego. Gdy różnica ciśnienia jest poniżej nastawy pilota, pilot blokuje ciśnienie napływu przedostające się z komory regulacji, a zawór główny pozostaje całkowicie otwarty.
  • Ręczny zawór testowy umożliwia symulację awarii i reakcji zaworu. Mechaniczny trzpień przepływu umożliwia regulację punktu zamknięcia w celu spełnienia różnych warunków przepływu.