Przykładowe realizacje

Zastosowanie hydrogeneratorów w praktyce

Przykładowe realizacje w Polsce i za granicą


Poniżej trwający jedynie kilka minut montaż hydrogeneratora SWING (kołnierz do kołnierza) z turbiną na sprężynie.


Hydrogenerator obsługujący przepływ dwukierunkowy (napełnianie i opróżnianie zbiornika).


Wykorzystanine by-passu dla rurociągu o średnicy DN400, położonego w okolicach leśnych z trudnym dostępem do elektryczności.Wymiana źródła pobierania energii elektrycznej z sieci - drogiej w poprowadzeniu i wykorzystaniu - na hydrogenerator.


Hydrogenerator zasilający pobliskie urządzenia umieszczony w studzience na skrzyżowaniu dużego miasta. Studzienka jest okresowo zalewana wodą, lecz nie przeszkadza to w pracy urządzenia.


Wykorzystanine by-passu dla rurociągu o średnicy DN500 i generowanie energii dla zarządzania zaworem regulacyjnym.