Zawory odwadniające

NOWOŚĆ w Sejcom!
Automatyczne zawory odwadniające Eco-Valves 
_

Zawory odwodnienia dennego i dachów pływających zbiorników paliw.

Pływający dach 

– zawór odwadniający automatycznego odcinania

Jednostka bezpieczeństwa środowiskowego

Model TOR to normalnie otwarty zawór wrażliwy na ciężar właściwy, który zamyka się po wykryciu produktu ropopochodnego. Jest powszechnie stosowany jako wymóg bezpieczeństwa przy odprowadzaniu wód opadowych z dachów pływających zbiorników magazynujących produkty naftowe. W przypadku przedostania się przechowywanego produktu do rury odpływowej lub dachu, zawór TOR wykryje jego obecność i natychmiast się zamknie, zapobiegając utracie produktu, zanieczyszczeniu lub rozlaniu.

 

Duża dokładność i szybka reakcja

Bardzo niskie koszty utrzymania

Nie wymaga zewnętrznego zasilania

Zbiorniki denne

- automatyczny zawór rozdzielający


Model ECO TOO jest zaworem wrażliwym na ciężar właściwy, służącym do automatycznego spuszczania cięższego płynu z lżejszego płynu.

Jest powszechnie stosowany do odprowadzania wody nagromadzonej na dnie zbiorników magazynujących produkty ropopochodne, w których przechowywany produkt ma mniejszy ciężar właściwy niż zebrana woda. Zawór TOO powinien być otwarty, aby zainicjować odwadnianie.

Eliminuje rozlewanie produktu podczas odwadniania
Natychmiastowa reakcja zamknięcia po wykryciu produktu
Bardzo małe wymagania konserwacyjne