Zawory rozdzielające


Zawór rozdzielający TOO do odwadniania dennego

Zawór rozdzielający typu TOO jest przeznaczony do czystego i bezpiecznego automatycznego usuwania wody zgromadzonej na dnie zbiorników olejowych i paliwowych.
Zawory typu TOO są instalowane w konfiguracji NORMALNIE ZAMKNIĘTEJ.
Wielkość wypływu jest kontrolowana i monitorowana w celu zapobieżenia turbulencjom i emulsji.

Zawór automatycznie zamyka się po spuszczeniu cięższego płynu, kończąc cykl.
Zawór typu TOO posiada tylko jedną ruchomą część, co sprawia, że jest on prostym urządzeniem prawie bezobsługowym.

Zawór rozdzielający TOR do odwadniania pływających dachów

Zawór rozdzielający typu TOR jest przeznaczony do czystego i bezpiecznego automatycznego usuwania wody deszczowej z górnej powierzchni dachów pływających zbiorników olejowych i paliwowych.
Zawory typu TOR są instalowane w konfiguracji NORMALNIE OTWARTEJ, umożliwiając stały odpływ wody deszczowej.
W przypadku uszkodzenia rur spustowych, mogącego spowodować wypływ oleju / paliwa, zawór zamyka się automatycznie.
Zawór typu TOR posiada tylko dwie ruchome części, co sprawia, że jest on prostym urządzeniem prawie bezobsługowym.