Zawory z przepływomierzem

Przepływomierz zanurzeniowy (IFM) 
do montażu na zaworze Bermad 

Urządzenie IFM jest elektromagnetycznym przepływomierzem zanurzeniowym, który zwiększa funkcjonalność zaworu regulacyjnego BERMAD, poprzez dokładny pomiar przepływu. 

Dzięki temu, że IFM jest odpowiedni dla zarządzania systemami wodnymi dla użytku cywilnego, miejskiego, przemysłowego oraz rolnego, a także łatwy w montażu i obsłudze, funkcjonalność zaworu regulacyjnego jest zwiększona. Zawór jest teraz zdolny do mierzenia przepływu i w wielu przypadkach wyeliminowana jest potrzeba montażu pełnowymiarowego wodomierza.