Regulatory ciśnienia

Przeponowy regulator ciśnienia,
Bermad model 720-ES,
wykonanie antykawitacyjne

Zawór redukuje niższe ciśnienie napływu do niższej, stałej wartości po stronie odpływu, niezależnie od rozbioru i wahań ciśnienia napływu.

Właściwości i korzyści:
 • redukcja przepływu i ubytków wody
 • zabezpieczenie przed uszkodzeniami kawitacyjnymi
 • obniżenie szumu działania
 • zmniejszenie awaryjności sieci
 • oszczędność kosztów obsługi systemu.
Typowe zastosowania: system regulacji ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej.

Dane techniczne:
 • Wyposażenie:
  • 2 manometry glicerynowe (16 barów i 10 barów)
  • V-port (umożliwia dokładną regulację przy małym przepływie)
  • Wskaźnik położenia grzyba
 • Obwód regulacji i pilot ze stali nierdzewnej
 • Zakres nastawy ciśnienia regulowanego: 1-16 barów. Inne nastawy na zamówienie.

Przeponowy regulator ciśnienia z funkcją zaworu zwrotnego,
Bermad model 720-20,
wykonanie antykawitacyjne

Zawór redukuje wyższe ciśnienie napływu do niższego, stałego ciśnienia odpływu, niezależnie od zmieniającego się zapotrzebowania czy ciśnienia napływu. Funkcja zaworu zwrotnego chroni przed przepływem wstecznym przez zawór.

Właściwości i korzyści:
 • redukcja przepływu i wycieku
 • zabezpieczenie przed uszkodzeniami kawitacyjnymi
 • ochrona przed przepływem wstecznym
 • redukcja hałasu dławienia
 • ochrona przed nagłym wyciekiem.
Dane techniczne:
 • Wyposażenie:
  • 2 manometry glicerynowe (16 barów i 10 barów)
  • V-port (umożliwia dokładną regulację przy małym przepływie)
  • Wskaźnik położenia grzyba
 • Obwód regulacji i pilot ze stali nierdzewnej

Przeponowy regulator ciśnienia sterowany elektromagnetycznie, 
Bermad model 720-55,
wykonanie antykawitacyjne

Zawór redukuje wyższe ciśnienie napływu do niższego, stałego ciśnienia odpływu, niezależnie od zmieniającego się zapotrzebowania czy ciśnienia napływu. 

Zawór otwiera się i zamyka w odpowiedzi na sygnał elektryczny.

Właściwości i korzyści:
 • redukcja przepływu i wycieku
 • zabezpieczenie przed uszkodzeniami kawitacyjnymi
 • odcięcie stref ciśnienia
 • przełączanie pomiędzy zaworami pracującymi
 • automatyczne odświeżanie zbiorników.
Dane techniczne:
 • Wyposażenie:
  • 2 manometry glicerynowe (16 barów i 10 barów)
  • V-port (umożliwia dokładną regulację przy małym przepływie)
  • Wskaźnik położenia grzyba
 • Obwód regulacji i pilot ze stali nierdzewnej

Regulator ciśnienia proporcjonalny,
Bermad model 720-PD,
w
ykonanie antykawitacyjne

Zawór nie posiada pilota - wykorzystuje obie komory regulacyjne i dzięki swojej prostej budowie umożliwia niezawodnie proporcjonalne obniżanie ciśnienia w stałym stosunku, zależnym od wykonania i średnicy (patrz: karta katalogowa).

Zastosowania:
 • Długie, opadające linie wodociągowe
  • Szeregowa redukcja ciśnienia
  • Zabezpieczenie przed wyciekami i uszkodzeniami rurociągu
 • Systemy o dużej różnicy ciśnienia
  • Zabezpieczenie przeciwko zniszczeniom kawitacyjnym
  • Redukcja hałasu dławienia
Dane techniczne:
Obwód regulacji i złączki ze stali nierdzewnej.

Regulator ciśnienia z funkcją utrzymywania ciśnienia na napływie (zawór pierwszeństwa), 
Bermad model 723,
wykonanie antykawitacyjne

Zawór jest hydraulicznym zaworem regulacyjnym z siłownikiem przeponowym z dwiema niezależnymi funkcjami
Zawór utrzymuje nastawione minimalne ciśnienie napływu, niezależnie od zmieniającego się przepływu czy ciśnienia na odpływie oraz chroni ciśnienie na odpływie przed wzrostem powyżej maksymalnej nastawy, niezależnie od zmieniającego się przepływu czy nadmiernego ciśnienia napływu.

Właściwości i korzyści:
 • ochrona stref niższego ciśnienia
 • priorytetyzacja stref wyższego ciśnienia
 • ochrona przed opróżnieniem rurociągu
 • zapewnienie regulowanego napełniania rurociągu
 • ochrona przed przeciążeniem pomp i kawitacją
 • kompensacja podczas obniżenia poziomu wody gruntowej.
Dane techniczne:
 • Wyposażenie:
  • 2 manometry glicerynowe (16 barów i 10 barów)
  • V-port (umożliwia dokładną regulację przy małym przepływie)
  • wskaźnik położenia grzyba
  • 2 piloty do regulacji ciśnienia na napływie i ciśnienia na odpływie.
 • Obwód regulacji i piloty ze stali nierdzewnej


Dynamiczny regulator ciśnienia w funkcji przepływu,
Bermad 
model 7PM,
w
ykonanie antykawitacyjne

Zawór automatycznie i w sposób ciągły optymalizuje ciśnienie na odpływie, dostosowując nastawę zaworu do zapotrzebowania.

Właściwości i korzyści:
 • redukcja przepływu i ubytków wody
 • pełne samosterowanie
 • profilaktyka awarii sieci
 • wydłużenie okresu międzyserwisowego
 • efektywny środowiskowo
 • oszczędność wody i energii.
Dane techniczne:
 • Wyposażenie:
  • 2 manometry glicerynowe (16 barów i 10 barów)
  • V-port (umożliwia dokładną regulację przy małym przepływie)
  • wskaźnik położenia grzyba.
 • Obwód regulacji i piloty ze stali nierdzewnej


Hydrometr redukujący ciśnienie
kompensowany przepływem,
Bermad model 9PM


Zawór redukujący ciśnienie z wielostopniową
nastawą regulowaną elektrycznie,
Bermad model 720-45

Zawór redukujący ciśnienie z wielostopniową
nastawą regulowaną elektrycznie typu 4R,
Bermad model 720-45-4R


Zawór redukujący ciśnienie z wielostopniową
nastawą elektroniczną typu 4R,
Bermad model 720-4R

Zawór redukujący ciśnienie z wielostopniową
nastawą elektroniczną typu 4T,
Bermad model 720-4T


Zawór redukujący ciśnienie
z funkcją osłony przeciw
zbyt wysokiemu ciśnieniu na odpływie, 
Bermad model 720-48

Zawór redukujący ciśnienie
z nadrzędnym sterowaniem
elektrycznym,
Bermad model 720-59Wysokociśnieniowy zawór redukujący ciśnienie, PN40,
Bermad model 820

Zawór jest hydraulicznym zaworem z siłownikiem tłokowym, który redukuje wyższe ciśnienie napływu do niższego, stałego ciśnienia odpływu, niezależnie od zmieniającego się zapotrzebowania czy ciśnienia napływu.

Właściwości i korzyści:
 • redukcja przepływu i ubytków wody
 • ochrona przed zniszczeniami kawitacyjnymi
 • redukcja hałasu dławienia
 • ochrona przed nagłym wyciekiem
 • oszczędność przy konserwacji systemu.
Dane techniczne:
 • Wyposażenie:
  • 2 manometry glicerynowe (16 barów i 10 barów)
  • V-port (umożliwia dokładną regulację przy małym przepływie)
  • wskaźnik położenia grzyba.
 • Obwód regulacji i pilot ze stali nierdzewnej

Wysokociśnieniowy zawór redukujący ciśnienie proporcjonalny, PN40,
Bermad model 820-PP

Zawór nie posiada pilota - wykorzystuje obie komory regulacyjne i dzięki swojej prostej budowie umożliwia niezawodnie proporcjonalne obniżanie ciśnienia w stałym stosunku, zależnym od wykonania i średnicy (patrz: karta katalogowa).

Zastosowania:
 • Długie, opadające linie wodociągowe
  • Redukcja ciśnienia w seriach
  • Ochrona przed wyciekami i awarią
 • Systemy o dużej różnicy ciśnienia
  • Zabezpieczenie przeciwko zniszczeniom kawitacyjnym
  • Redukcja hałasu dławienia.
Dane techniczne:
Obwód regulacji i złączki ze stali nierdzewnej.