Regulatory przepływu

Regulator przepływu,
Bermad 
model 770-U

wykonanie antykawitacyjne

Zawór utrzymuje zadaną wartość natężenia przepływu. Wartość tę, określoną wielkością kryzy, można zmieniać za pomocą pilota w ograniczonym zakresie.

Zastosowania:
 • priorytetyzacja głównego systemu ponad podsystemy
 • ograniczenie zbyt dużego zapotrzebowania konsumentów
 • regulacja wskaźnika napełnienia rurociągu
 • ochrona przed przeciążeniem pomp i kawitacją.

Regulator przepływu sterowany zaworem elektromagnetycznym,
Bermad model 770-55-U,

wykonanie antykawitacyjne

Zawór realizuje regulację przepływu określoną wielkością kryzy, umożliwiając całkowite zamknięcie. Do tego celu wykorzystywany jest zawór elektromagnetyczny zainstalowany na obwodzie regulacji.

Zawór elektromagnetyczny może być typu normalnie otwartego, normalnie zamkniętego i bistabilnego.

Napięcie sterujące: 230 VAC, 24 VDC, 24 VAC.

Zastosowania:
 • ograniczenie zbyt dużego zapotrzebowania konsumentów
 • regulacja wskaźnika napełnienia rurociągu
 • ochrona przed przeciążeniem pomp i kawitacją
 • przełączanie pomiędzy pracującymi zaworami
 • wybór systemu przepływu w rurociągach.


Regulator przepływu i ciśnienia,
Bermad model 772-U,
w
ykonanie antykawitacyjne

Zawór realizuje dwie niezależne funkcje: utrzymuje zadaną maksymalną wartość natężenia przepływu i obniża ciśnienie napływu do stałej nastawionej na pilocie wartości, niezależnie od zmiany rozbioru i ciśnienia po stronie napływu.

Zastosowania:
 • regulacja zbyt dużego zapotrzebowania i ciśnienia
 • równoważenie przepływu poprzez równoległe regulatory przepływu
 • regulacja wskaźnika napełnienie rurociągu
 • ochrona przed kawitacją pomp i nadciśnieniem w systemie
 • kompensacja podczas obniżenia poziomu wód.

Zawór regulacyjny przepływu
(stałe ciśnienie odpływu),
Bermad model 727-U

Zawór regulacyjny przepływu
(stałe ciśnienie odpływu)
sterowany elektromagnetycznie,
Bermad model 727-U-55