Zawory aktywowane awarią sieci

Zawór odcinający aktywowany awarią sieci (nadmierny przepływ),
Bermad 
model 790-M

Zawór na podstawie wyczuwanego natężenia przepływu, wyższego od nastawy, zamyka się szczelnie i blokuje do czasu ręcznego odblokowania. tak długo, jak natężenie przepływu jest mniejsze od nastawy, zawór pozostaje w pełni otwarty, minimalizując straty ciśnienia.

Zastosowania:
Odcinanie strefy w przypadku awarii (przy nagłym wycieku) - szczególnie przy:
  • "starszych" sieciach, podatnych na awarię
  • odpływach ze zbiorników na terenach sejsmicznych
  • wrażliwym wyposażeniu sieci
  • sieciach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Zawór regulacyjny ciśnienia z funkcją awaryjnego odcięcia,
Bermad model 792-U

Zawór pełnie dwie niezależne funkcje. Kiedy przepływ jest poniżej nastawy, zawór redukuje wyższe ciśnienie napływu do niższego, wcześniej nastawionego ciśnienia odpływu, niezależnie od zróżnicowanego zapotrzebowania czy ciśnienia odpływu. Natomiast wyczuwając przepływ powyżej nastawy, zawór zamyka się szczelnie i blokuje (do czasu ręcznego zresetowania).

Zastosowania:
  • "starsze" sieci, podatne na awarię
  • wrażliwe obiekty na sieci
  • sieci narażone na uszkodzenia mechaniczne
  • redukcja przepływu i wycieku
  • oszczędność przy konserwacji systemu.


Awaryjny zawór odcinający,
Bermad model 790-55-BOSSqe

Zawór odcinający aktywowany awarią sieci (nadmierny przepływ) regulowany elektromagnetycznie,
Bermad model 790-55 24M5 (24")