Zawory do budynków

Zawory do budynków

Bermad seria 100

BERMAD 100 to świetnie zaprojektowane zawory typu wtykowego z membraną.  

Ta bardzo wytrzymała seria wykorzystująca nylon wypełniony włóknem szklanym łączy w sobie prostą i niezawodną konstrukcję z doskonałą wydajnością w szerokim zakresie warunków pracy.


Szybki zawór upustowy,

Bermad, model WW-13Q-BT

Hydraulicznie sterowany, przeponowy, szybki zawór upustowy, upuszczający nadmierne ciśnienie w systemie, kiedy wzrasta ono ponad poziom nastawy. Otwiera się w pełni, reagując natychmiast i dokładnie, z wysokim stopniem powtarzalności. hydrauliczne zawory z membraną. 

 
Typowe zastosowania:
 • Ochrona przed awarią dla zawracanych linii zaopatrzenia wodnego w budynkach; pomieszczenia do zbierania śmieci, rury do nawadniania ogrodu itp.
 • Eliminacja chwilowych skoków ciśnienia w niskociśnieniowych liniach zbiorczych urządzeń do uzdatniania wody w wysokich budynkach
 • Ochrona przed awarią dla rur basenowych i spa
 • Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem w systemach filtracji i automatycznych systemach spłukiwania zwrotnego w budynkach
 • Wysokociśnieniowy zawór bezpieczeństwa w zastosowaniach dla odwróconej osmozy i zdemineralizowanej wody

 

Zawór redukujący ciśnienie,

Bermad, model WW-120-BT

Hydraulicznie sterowany zawór redukujący ciśnienie, który redukuje wyższe ciśnienie napływu do niższego stałego ciśnienia na odpływie, niezależnie od wahań zapotrzebowania lub zmieniającego się ciśnienia na napływie.

Typowe zastosowania:

 • Regulacja ciśnienia rurociągów z wodą recyklingową w budynkach, pomieszczeniach do zbierania śmieci, rurach nawadniających itp.
 • Regulacja ciśnienia w wyładowaniach grawitacyjnych i rurociągach zasilających w jednostkach uzdatniania wody w wysokich budynkach
 • Regulacja ciśnienia w maszynowniach basenu i systemach uzdatniania wody
 • Regulacja ciśnienia układów filtracyjnych i automatycznych systemów płukania wstecznego w budynkach
 • Regulacja ciśnienia w odwróconej osmozie i wody zdemineralizowanej w budynkach

Zawór regulacyjny poziomu

z modulacyjnym pływakiem poziomym

Bermad, model WW-150-60-BE

Hydraulicznie sterowany zawór regulacyjny, sterujący napełnianiem i poziomem w zbiornika w systemach zaopatrzenia w wodę instalacji grzewczych i chłodniczych.

Napełnianie zbiornika następuje w odpowiedzi na sygnał elektryczny dwupoziomowego przełącznika pływakowego na nastawionym niskim poziomie i wyłącza się na nastawionym wysokim poziomie.
 

Typowe zastosowania:

 • Wieże chłodnicze, regulacja poziomu wody uzupełniającej i zbiorników wyrównawczych
 • Regulacja poziomu w zamkniętych obiegach ogrzewania/ chłodzenia otwartych zbiorników
 • Regulacja poziomu uzdatnionych zbiorników zasilających wodę w systemach grzewczych/ chłodniczych
 • Systemy regulacji stałego poziomu, w których wymagane jest utrzymanie pełnego poziomu zbiornika

 

Zawór regulacyjny poziomu

z modulacyjnym pływakiem poziomym

Bermad, model WW-150-60-BT

Hydraulicznie sterowany zawór sterujący, który steruje napełnianiem zbiornika i poziomem w systemach uzdatniania wody w budynku.

Napełnianie zbiorników odbywa się w odpowiedzi na sterowany hydraulicznie modulowany poziomo pływak, który utrzymuje stały poziom wody, niezależnie od wahań zapotrzebowania.

Typowe zastosowania:

 • Regulacja poziomu napełnienia uzdatnionych systemów wodnych w budynkach
 • Priorytetowe i zapasowe zarządzanie budowanymi zbiornikami wody
 • Kontrola poziomu odwróconej osmozy i zdemineralizowanych aplikacji wodnych
 • Ponowne napełnianie zbiorników wyrównawczych basenu
 • Systemy kontroli stałego poziomu, w których wymagane jest utrzymywanie pełnego poziomu w zbiorniku
 • Kontrola poziomu niewymiarowych zbiorników w instalacjach uzdatniania wody w budynku

Zawór regulacyjny poziomu

z dwupoziomowym pływakiem elektrycznym

Bermad, model WW-150-65-BE

Hydraulicznie sterowany zawór regulacyjny, sterujący napełnianiem i poziomem w zbiornika w systemach zaopatrzenia w wodę instalacji grzewczych i chłodniczych.

Napełnianie zbiornika następuje w odpowiedzi na sygnał elektryczny dwupoziomowego przełącznika pływakowego na nastawionym niskim poziomie i wyłącza się na nastawionym wysokim poziomie.

 

Typowe zastosowania:

Zastosowania w wieżach chłodniczych; kontrola poziomu wody uzupełniającej i zbiorników wyrównawczych:

 • Systemy ogrzewania/ chłodzenia w pętli zamkniętej; kontrola poziomu w zbiorniku otwartym
 • Systemy ogrzewania/ chłodzenia; kontrola poziomu uzdatnionych zbiorników zasilających wodę
 • Elektryczne obejście awaryjne w systemach kontroli poziomu hydraulicznego
 • Zarządzanie cyklem pracy i priorytetami zaworów w systemach wielodziałowych.

 

Zawór regulacyjny poziomu

z dwupoziomowym pływakiem elektrycznym

Bermad, model WW-150-65-BT

Hydraulicznie sterowany zawór regulacyjny, który steruje napełnianiem zbiornika i poziomem w systemach uzdatniania wody w budynku.

Napełnianie zbiornika następuje w odpowiedzi na sygnał z elektrycznego pływaka dwupoziomowego, który otwiera się na nastawionym niskim poziomie i zamyka na nastawionym wysokim poziomie.

Typowe zastosowania:

 • Regulacja poziomu napełnienia uzdatnionych systemów wodnych w budynkach
 • Priorytetowe i zapasowe zarządzanie zbiornikami wody oczyszczonej w budynkach
 • Regulacja poziomu odwróconej osmozy i wody zdemineralizowanej
 • Regulacja napełniania zbiorników wyrównawczych dla basenów