Zawory do ciepłownictwa

Zawór przeciwuderzeniowy uprzedzający,

Bermad 835-M

Model 835-ES-M jest hydraulicznym przeponowym zaworem upustowym, który wyczuwając ciśnienie w sieci otwiera się przy jego spadku spowodowanym nagłym zatrzymaniem pomp. Tak otwarty zawór rozprasza powracającą falę wysokiego ciśnienia, eliminując uderzenie hydrauliczne.

Zawór zamyka się łagodnie i szczelnie z szybkością dostosowaną do potrzeb, jednocześnie zapobiegając uderzeniu spowodowanemu zamykaniem. 835-M upuszcza także nadmierne ciśnienie.

Zastosowania:

Likwiduje uderzenie hydrauliczne we wszystkich systemach pompowych:

  • doładowania i głębinowych, o stałej i zmiennej wydajności
Likwiduje uderzenia hydrauliczne we wszystkich sieciach przesyłowych:

  • wodociągowych, ciepłowniczych, wysokich budynków, ściekowych, klimatyzacyjnych, ciepłowniczych, nawadniających, innych
  • trudnych do obsługi, starych systemów.