Zawory p-poż.

Zawór odcinający do instalacji przeciwpożarowych,

Bermad 700-70-I

Zawór odcinający 700-70-I odcina przepływ w instalacjach gospodarczo bytowych po przekroczeniu zadanej wartości natężenia przepływu w instalacji przeciwpożarowej spowodowanej jej użyciem.

W przypadku, gdy instalacja przeciwpożarowa nie jest używana, lub przepływ w niej jest mniejszy od nastawy odcięcia zawór realizuje swą normalną funkcję niezależnie od wahań ciśnienia w sieci wodociągowej.

Zastosowania:

Zawór odcinający powinien pełnić normalną funkcję regulacyjną niezależnie od wahań ciśnienia i przepływu po stronie napływu. Powinien także zapewniać pobór wody z instalacji przeciwpożarowej do określonej wartości natężenia przepływu bez odcinania zaworu regulacyjnego, a po przekroczeniu tej wartości odcinając zawór regulacyjny. Pożądany przepływ powodujący odcięcie powinien być możliwy do zmiany na obiekcie poprzez obrót śruby nastawczej pilota. Ustawiana wartość powinna mieć możliwość blokady poprzez założenie plomby.