Zawory pierwszeństwa

Zawór pierwszeństwa,
Bermad model 730-LE

Zawór pełni dwie niezależne funkcje. Zainstalowany w rurociągu utrzymuje minimalną nastawioną wartość ciśnienia, niezależnie od wahań przepływu i ciśnienia po stronie odpływu. Zainstalowany jako zawór cyrkulacyjny, upuszcza nadmiar ciśnienia w sieci po przekroczeniu nastawy.

Zastosowanie:
 • priorytetyzowanie stref ciśnienia
 • zapewnienie kontrolowanego napełniania rurociągu
 • zabezpieczanie przed opróżnianiem rurociągu
 • zabezpieczenie pomp przed przeciążeniem i kawitacją
 • zapewnienie pompom minimalnego przepływu
 • zabezpieczenie rurociągu przed nadmiernym ciśnieniem.


Zawór pierwszeństwa,
Bermad model 723-LE

Zawór utrzymujący i redukujący ciśnienie, model 723, jest hydraulicznym zaworem regulacyjnym z siłownikiem przeponowym z dwiema niezależnymi funkcjami. Zawór utrzymuje wcześniej ustawione minimalne ciśnienie napływu, niezależnie od zmieniającego się przepływu czy ciśnienia na odpływie oraz chroni ciśnienie na odpływie przed wzrostem powyżej maksymalnej nastawy, niezależnie od zmieniającego się przepływu czy nadmiernego ciśnienia napływu.

Zastosowanie:

 • Ochrona stref niższego ciśnienia
 • Priorytetyzacja stref wyższego ciśnienia
 • Ochrona przed opr.żnianiem rurociągu
 • Zapewnienie regulowanego napełniania rurociągu
 • Ochrona przed przeciążeniem pomp i kawitacją
 • Kompensacja podczas obniżenia poziomu wody gruntowej