Zawory pierwszeństwa

Zawór pierwszeństwa,
Bermad model 730-LE

Zawór pełni dwie niezależne funkcje. Zainstalowany w rurociągu utrzymuje minimalną nastawioną wartość ciśnienia, niezależnie od wahań przepływu i ciśnienia po stronie odpływu. Zainstalowany jako zawór cyrkulacyjny, upuszcza nadmiar ciśnienia w sieci po przekroczeniu nastawy.

Zastosowanie:
  • priorytetyzowanie stref ciśnienia
  • zapewnienie kontrolowanego napełniania rurociągu
  • zabezpieczanie przed opróżnianiem rurociągu
  • zabezpieczenie pomp przed przeciążeniem i kawitacją
  • zapewnienie pompom minimalnego przepływu
  • zabezpieczenie rurociągu przed nadmiernym ciśnieniem.