Zawory upustowe utrzymujące ciśnienie

Zawór upustowy szybki (tzw. zawór bezpieczeństwa),
Bermad model 73Q

Zawór otwiera się bardzo szybko i całkowicie (w przeciwieństwie do zaworów sprężynowych bezpośredniego działania) przy przekroczeniu wartości nastawy ciśnienia, zabezpieczając instalację przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego. Po upuszczeniu nadwyżki ciśnienia zawór łagodnie i szczelnie się zamyka, nie powodując uderzenia hydraulicznego.

Zastosowanie:

 • eliminacja chwilowych plików ciśnienia
 • wizulane wskazanie nieprawidłowości systemu
 • zabezpieczenie przed awarią systemów filtracji
 • upuszczanie nadmiaru ciśnienie spowodowanego rozszerzalnością termiczną
 • oszczędności w eksploatacji systemu.

Zawór upustowy/utrzymujący ciśnienie,
Bermad model 730

Zawór pełni dwie niezależne funkcje. Zainstalowany w rurociągu utrzymuje minimalną nastawioną wartość ciśnienia, niezależnie od wahań przepływu i ciśnienia po stronie odpływu.Zainstalowany jako zawór cyrkulacyjny, upuszcza nadmiar ciśnienia w sieci po przekroczeniu nastawy.

Zastosowanie:
 • priorytetyzowanie stref ciśnienia
 • zapewnienie kontrolowanego napełniania rurociągu
 • zabezpieczanie przed opróżnianiem rurociągu
 • zabezpieczenie pomp przed przeciążeniem i kawitacją
 • zapewnienie pompom minimalnego przepływu
 • zabezpieczenie rurociągu przed nadmiernym ciśnieniem.


Zawór upustowy/utrzymujący ciśnienie sterowany elektromagnetycznie,
Bermad 
model 730-55

Zawór utrzymuje nastawione minimalne ciśnienie napływu niezależnie od wahań przepływu i ciśnienia po stronie odpływu. Zawór także otwiera się i zamyka w odpowiedzi na sygnał elektryczny. Zainstalowany jako zawór cyrkulacyjny, model 730-55, upuszcza nadmiar ciśnienia w sieci po przekroczeniu nastawy.

Zastosowanie:

 • priorytetyzowanie stref ciśnienia
 • zabezpieczanie przed opróżnianiem rurociągu
 • zabezpieczenie pomp przed przeciążeniem i kawitacją
 • zapewnienie pompom minimalnego przepływu
 • przeskakiwanie pomiędzy zakresami ciśnienia.


Zawór utrzymujący różnicę ciśnienia,
Bermad 
model 736

Zawór utrzymuje nastawione minimalne ciśnienie różnicowe pomiędzy dwoma punktami, niezależnie od wahań przepływu i ciśnienia po stronie napływu.

Zastosowanie:

 • zabezpieczenie pomp przed przeciążeniem i kawitacją
 • równoważenie pomiędzy obwodami w systemach klimatyzacji
 • zapewnienie pompom minimalnego przepływu
 • awaryjne obejście filtra.